Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Fe hoffem ni ddiolch o waelod calon i’r noddwyr a’r cefnogwyr canlynol:

3A’s Leisure Motorhome & Caravan Company Allen & Page Berkeleyparks Cymdeithas Geifr Angora Prydain Cymdeithas Geifr Boer Prydain Chilvers Country Supplies YDCW (Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig) CPRW D C Financial Ltd Cymdeithas Geifr Angora Dyfed Elan Valley Angoras Elphick, Ms Fiona Farmplus Constructions Ltd Frank Sutton Ltd Gray’s of Shenstone Ltd Greenlands Insurance Services Ltd GRUBS Boots Ltd

Howells, Wyn Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales J Straker, Chadwick & Sons James, Geraint JCP Solicitors Jones, Ruth Langford’s – The Welsh Sausage Company, Christine Gethin a John Langford Lister Loxley Mottram Hay & Straw NFU Mutual Insurance Society Ltd Personal Parking UK Ltd Preseli Mohair Centre Cymdeithas Adeiladu Principality Pugh, Mr Emlyn Kinsey MBE FRAgS Radnor Hills Mineral Water Co Ltd

Rees, Kevin Royal Canin S4C Scotmin Nutrition Simpson, Gina SJH Machinery Sales Ltd Smithfield Tractors (Llanfair yn Muallt) Ltd Spencer, Mrs Kay, MBE NDD FRAgS Streamline Leisure Ltd Clwb y Geifr Pigmi Cymdeithas Bridwyr Moch Cymru a Siroedd y Gororau Cymdeithas Geifr Cymru a’r Gororau Llywodraeth Cymru / Welsh Government Western Power DistributionCwmni Anrhydeddus y Gwlanwyr

Dewch yn noddwr

Gellir llunio pecynnau nawdd a chyfleoedd yn benodol i weddu i'ch gofynion a'ch cyllideb. P'un ai a oes gennych chi ddiddordeb mewn hysbysebu mewn catalog, noddi dosbarth dangos da byw neu ddod yn brif noddwr un o'r digwyddiadau, mae cyfle ar gael i chi.

A HOFFECH CHI WYBOD RHAGOR? CYSYLLTWCH:
Leanne Davies
Swyddog Nawdd
Ffôn
01982 554410