Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

DIGWYDDIADAU

Penwythnos llawn cystadlaethau, atyniadau, arddangosfeydd, gweithgareddau, cerddoriaeth fyw a siopa... mae digonedd i'w weld a'i wneud yn yr Ŵyl Tyddyn a Chefn. Gallwch weld y rhaglen o ddigwyddiadau dyddiol a manylion y prif atyniadau yma:

Ap Frenhinol Cymru

Lawrlwythwch ein ap i am ddim ac ewch ati i greu eich amserlen eich hun ar gyfer yr ŵyl i sicrhau na wnewch chi fethu unrhyw beth ar ôl cyrraedd yma.

Cyfleusterau maes y sioe

Angen gwybod ble mae'r toiled agosaf, peiriant arian neu ganolfan cymorth cyntaf. Darganfyddwch am holl gyfleusterau'r safle.

Sut i'n cyrraedd

Cynlluniwch eich taith i faes y sioe.

Ble i aros

Mae Llanelwedd, Llanfair ym Muallt a'r ardal gyfagos yn cynnig dewis gwych o fusnesau bwely a brecwast, gwestai, bythynnodd, tai llety a mannau gwersylla yn un o ardaloedd gwledig mwyaf godidog ac ysblennydd y DU.

Map o'r Ŵyl

Edrychwch ar y map o'r ŵyl cyn cyrraedd i'ch helpu i gynllunio i ble'r ydych chi'n dymuno mynd a beth yr hoffech chi ei weld

PRYNWCH EICH TOCYNNAU NAWR

Peidiwch ag oedi! Osgowch y ciwiau wrth y giât a manteisiwch ar brisiau tocynnau a brynir ymlaen llaw, trwy brynu eich tocyn ar-lein nawr.