Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Gyda gofid mawr oherwydd sefyllfa sy’n gwaethygu mewn perthynas â Coronafeirws (COVID-19), y mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi cyhoeddi heddiw, ar ôl ystyried canllawiau diweddaraf y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus yn ofalus, fod y digwyddiadau a oedd wedi’u trefnu yn ystod mis Mai a Mehefin wedi’u canslo, sy’n arwain at ganslo Gŵyl Tyddyn a Cefn Gwlad 2020.

Mae’r Gymdeithas yn sylweddoli y bydd hyn yn achosi anhwylustod i bawb ac mae’n annog y rheini gyda chwestiynau neu ymholiadau brys i gysylltu â ni trwy requests@rwas.co.uk

Map o'r Ŵyl

Edrychwch ar y map o'r ŵyl cyn cyrraedd i'ch helpu i gynllunio i ble'r ydych chi'n dymuno mynd a beth yr hoffech chi ei weld

Ap Frenhinol Cymru

Lawrlwythwch ein ap i am ddim ac ewch ati i greu eich amserlen eich hun ar gyfer yr ŵyl i sicrhau na wnewch chi fethu unrhyw beth ar ôl cyrraedd yma.

Cyfleusterau maes y sioe

Angen gwybod ble mae'r toiled agosaf, peiriant arian neu ganolfan cymorth cyntaf. Darganfyddwch am holl gyfleusterau'r safle.

Sut i'n cyrraedd

Cynlluniwch eich taith i faes y sioe.

Ble i aros

Mae Llanelwedd, Llanfair ym Muallt a'r ardal gyfagos yn cynnig dewis gwych o fusnesau bwely a brecwast, gwestai, bythynnodd, tai llety a mannau gwersylla yn un o ardaloedd gwledig mwyaf godidog ac ysblennydd y DU.

PRYNWCH EICH TOCYNNAU NAWR

Peidiwch ag oedi! Osgowch y ciwiau wrth y giât a manteisiwch ar brisiau tocynnau a brynir ymlaen llaw, trwy brynu eich tocyn ar-lein nawr.