Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Cystadlaethau Sioe Frenhinol Cymru

Gallwch ddod o hyd i’r holl atodlenni ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru yma.

 

GWNEWCH GAIS AR-LEIN YMA

Da Byw a Ceffylau

Ceisiadau ar gau.

Cysylltwch â’n hadran da byw:
E-bost: livestock@rwas.co.uk
Ffon: 01982 554413/04/14


Nid Da Byw

Cysylltiadau Heblaw Da Byw:

Cynnyrch Llaeth, Crefftau Cartref, Mêl, Gwneud Stick, Torri Pren a Choetiroedd
Bethan Davies – 01982 554411 Ebost: bethan@rwas.co.uk

Fferyddiaeth a Gwaith Haearn Addurnol
Charlotte Porter – 01982 553683 E-bost: charlottep@rwas.co.uk

Cneifio a Thrin Gwlân
Tracy Powell – 01982 554420 E-bost: tracy@rwas.co.uk


 

Darllenwch holl ganlyniadau Sioe Frenhinol Cymru.