Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Cystadlaethau Sioe Frenhinol Cymru

Gallwch ddod o hyd i’r holl atodlenni ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru yma.

Da Byw

Mae ceisiadau bellach wedi cau.

Cysylltwch â’n hadran da byw:
E-bost: livestock@rwas.co.uk

 


Mewngofnodwch i’ch cyfrif yma.


Cystadlaethau heb fod yn Dda Byw

Gweler yr atodlenni isod ar gyfer cystadlaethau nad ydynt yn ymwneud â da byw.

I gymryd rhan yn unrhyw un o’r cystadlaethau defnyddiwch y ddolen isod.

Ymgeiswch Nawr

Dyddiadau cau mynediad:

  • Cwympo Coed – 6ed Mai 2022 (Ar gau)
  • Crefftau Cartref – 16 Mai 2022 (Ar gau)
  • Treialon Cŵn Defaid – 3ydd Mehefin
  • Torri Coed – 8fed Mehefin
  • Garddwriaeth – 10fed Mehefin
  • Gwneud Ffon – 10fed Mehefin
  • Cneifio a Thrin Gwlân – Mehefin 17eg

Cystadleuaeth Coetiroedd

Atoden
Ffurlen Gais

Dyddiad cau: 16 Mai

Sioe Fêl Genedlaethol Cymru

Amserlenni ar gael yn fuan …

Anifeiliaid Anwes

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cwningod

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cynnyrch Llaeth

Amserlenni ar gael yn fuan …

Pencampwriaeth Dringo Polion a Chystadlaethau Torri Coed

Amserlenni ar gael yn fuan …

Dofednod a Cholomennod

Amserlenni ar gael yn fuan …

Gwaith Ffarier, Haearnwaith Addurniadol a Haearnwaith Gyrr Byw

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cystadleuaeth Tynnu Rhaff

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cystadlaethau i Ysgolion

Cystadleuaeth Celf Plant – Dyddiad cau y gystadleuaeth yw Dydd Gwener, 20fed o Fai 2022
Cliclwch yma am y wybodaeth

Cystadleuaeth Whilber/Berfa Addurnedig Pwyllgor Garddwriaeth CAFC – Dyddiad cau’r ceisiadau yw dydd Llun 6 Mehefin 2022
Cliclwch yma am y wybodaeth
Ffurflen Gais

Cystadleuaeth Ffotograffig ar gyfer Ysgolion Pwqllgor Coedwigaeth CAFC – Dyddiad cau Dydd Mercher 1 Mehefin 2022

Cliclwch yma am y wybodaeth
Manylion Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Pwyllgor Coedwigaeth

Darllenwch holl ganlyniadau Sioe Frenhinol Cymru.

Angen unrhyw gymorth â'ch cynigion? Cysylltwch...
Ffôn
01982 554413