Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae’r digwyddiad Sioe Frenhinol Cymru 2020 wedi’i chanslo.

Fydd y Sioe Frenhinol Cymru 2021 yn cael ei chynnal rhwng 19 – 22 Gorffennaf!

Mi fydd atodlenni a dogfennau ar gyfer 2021 ar gael yn fuan…

Gallwch ddod o hyd i’r holl amserlenni ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru yma unwaith y byddant ar gael.

Da Byw

Amserlenni ar gael yn fuan …

Diweddariad Ffliw Ceffylau
Darllenwch ein diweddariad ynghylch Ffliw Ceffylau yma

Cysylltwch â’n hadran da byw:
Rhif ffôn: 01982 554 403 / 554 404 / 554 413
E-bost: livestock@rwas.co.uk

Ceffylau

Gwartheg

Defaid

Moch a Geifr

Cneifio a Thrafod Gwlân

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cystadlaethau i Ysgolion

Amserlenni ar gael yn fuan …

Crefftau cartref

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cynnyrch Llaeth

Amserlenni ar gael yn fuan …

Sioe Fêl Genedlaethol Cymru

Amserlenni ar gael yn fuan …

Anifeiliaid Anwes

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cwningod

Amserlenni ar gael yn fuan …

Moch Cwta

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cystadleuaeth Coetiroedd

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cystadleuaeth Torri Coed i Lawr

Amserlenni ar gael yn fuan …

Pencampwriaeth Dringo Polion a Chystadlaethau Torri Coed

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cystadleuaeth Gwneud Ffyn

Amserlenni ar gael yn fuan …

Dofednod a Cholomennod

Amserlenni ar gael yn fuan …

Garddwriaeth

Amserlenni ar gael yn fuan …

Gwaith Ffarier, Haearnwaith Addurniadol a Haearnwaith Gyrr Byw

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cystadleuaeth Tynnu Rhaff

Amserlenni ar gael yn fuan …

Darllenwch holl ganlyniadau Sioe Frenhinol Cymru.

Angen unrhyw gymorth â'ch cynigion? Cysylltwch...
Ffôn
01982 553683