Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Gwartheg · Cattle
RWAS/Marks & Spencer Young Cattle Handlers’ Competition – Beef
RWAS/Harper Adams Young Cattle Handlers’ Competition – Dairy
Junior Bull Interbreed Championship – Beef Breeds
RWAS/Marks & Spencer Native Breed Championship
RWAS Females of the Future Pairs Championship – Beef
Beef and Dairy Stockmen’s Awards

Defaid · Sheep
Supreme Pairs Championship
RWAS Interbreed Group Championship

Moch · Pig
Junior Pig Championship
Young Handlers Competition

Geifr · Goat
Group Specials

Ceffylau · Horse
Welsh Ponies – senior classes, followed by the Championships
Welsh Ponies (Cob Type) – senior classes, followed by the Championships
Welsh Part Bred
Shires
Shire Horse Agricultural Vehicle
Tom & Sprightly Championship
RWAS Driving Championship
Royal Welsh In-Hand Championship
HOYS Cuddy Supreme In-Hand Championship
Ridden Horse Championship
Royal Welsh Supreme Horse Championship
Mountain and Moorland Working Hunter Ponies
Ridden Mountain and Moorland Ponies

Cneifio Defaid & Trafod Gwlân · Shearing & Woolhandling
Ladies Shearing Competition
Veterans Shearing Competition – 61 and over
Veterans Shearing Competition – Professional – 50 – 60 years of age
Shearers v Axe Men Competition

Atyniadau Eraill · Other Attractions
Atkinson Action Horses
Bolddog Lings Freestyle Motorcross Team
A celebration of 100 years of agriculture
Heavy Horse Display
RWAS 2020 President & Tristar
Meirion Owen and the Quack Pack
Black Mountains Falconry Display
Regimental Band of the Royal Welsh – Marching Display and National Anthems
Parade of Prize Winning Stock
100th Show Supreme Livestock Champions of Champions
Sheep Dog Trials – Open Trial Championship
Parade of Hounds
Pony Club Mounted Games
Horticulture – vegetables, plants & flowers
Forestry
Country Pursuits
Royal Welsh Sports Village
Countryside Care
Food Hall
Homecrafts – Cookery, Produce and Handicrafts
Welsh National Honey Show
Dairy Produce
Farriery and Ornamental Ironwork
Pets