Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Gwartheg · Cattle
Welsh Black Cattle
Hereford Cattle
British Charolais Cattle
British Blonde Cattle
British Limousin Cattle
Simmental Cattle
British Blue Cattle
South Devon Cattle
Longhorn Cattle
British White Cattle
Salers Cattle
Beef Shorthorn Cattle
Highland Cattle
Aberdeen-Angus Cattle
Lincoln Red Cattle
Devon Cattle
Supreme Beef Championship

Defaid · Sheep
Black Welsh Mountain
Torddu Welsh Mountain
Welsh Mountain (Pedigree)
Torwen Welsh Mountain
Kerry Hill
South Wales Mountain
Balwen Welsh Mountain
Welsh Mountain (Hill)
Beulah Speckled Face
Welsh Hill Speckled Face
Hill Radnor
Brecknock Hill Cheviot
Dorset Horn / Poll Dorset
Border Leicester
Zwartbles
British Berrichon
Hampshire
Suffolk
Texel
Lleyn

Moch · Pig

Welsh
Tamworth
Saddleback
Any Other Modern Breed of pigs

Ceffylau · Horse
Hunters Riding
Welsh Ponies (Cob Type) Under Saddle
Welsh Cobs Under Saddle
Ridden Cobs
Retraining of Racehorses – Jumping Class
Working Hunters
Retraining of Racehorses – Ridden Class
Hunters Breeding
Coloured Horses & Ponies
Sport Horses
Shetland Ponies

Cneifio Defaid & Trafod Gwlân · Shearing & Woolhandling
Novice (All Nations) Woolhandling Competition
Intermediate (All Nations) Woolhandling Competition
Wales Young Farmers Club Machine Shearing Competition
Wales Young Farmers Club Woolhandling Competition
Open (All Nations) Woolhandling Competition
Traditional Blade Shearing – Ewes
Traditional Blade Shearing – Lambs
Novice Commercial Blade Shearing – Ewes
Open Commercial Blade Shearing – Ewes
Blade Shearing Test Match

Atyniadau Eraill · Other Attractions
Atkinson Action Horses
Bolddog Lings Freestyle Motorcross Team
A celebration of 100 years of agriculture
Flypast by a Lockheed C130 Hercules Transport aircraft (weather permitting)
Heavy Horse Display
RWAS Lady Ambassador & Tristar
Meirion Owen and the Quack Pack
Black Mountains Falconry Display
Regimental Band of the Royal Welsh
Sheep Dog Trials – Champion of Champions
Royal Welsh World Mounted Games
Parade of Prize Winning Horses
Parade of Hounds
Inter Hunt Team Relay – Qualifier
YFC Competitions
Horticulture – vegetables, plants & flowers
Forestry
Country Pursuits
Royal Welsh Sports Village
Countryside Care
Food Hall
Homecrafts – Cookery, Produce and Handicrafts
Welsh National Honey Show
Dairy Produce
Farriery and Ornamental Ironwork
Poultry & Pigeons