Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Map Sioe Frenhinol Cymru

Edrychwch ar map o'r sioe cyn cyrraedd i'ch helpu i gynllunio i ble'r ydych chi'n dymuno mynd a beth yr hoffech chi ei weld

Ap Frenhinol Cymru

Lawrlwythwch ein ap am ddim ac ewch ati i greu eich amserlen eich hun ar gyfer y sioe i sicrhau na wnewch chi fethu unrhyw beth ar ôl cyrraedd yma.

Cyfleusterau Maes y Sioe

Angen gwybod ble mae'r toiled agosaf, peiriant arian neu ganolfan cymorth cyntaf. Dysgwch am holl gyfleusterau'r safle.

Sut i'n cyrraedd

Cynlluniwch eich taith i'r sioe

Ble i aros

Mae Llanelwedd, Llanfair ym Muallt a'r ardal gyfagos yn cynnig dewis gwych o fusnesau gwely a brecwast, gwestai, bythynnodd, tai llety a mannau gwersylla mewn ardal sydd ymhlith cefn gwlad mwyaf godidog ac ysblennydd y DU.

Ymwelwyr rhyngwladol

Os ydych chi'n ymwelydd rhyngwladol, p'un ai a ydych chi'n ymweld â'r sioe oherwydd rhesymau busnes neu i fwynhau, fe'ch gwahoddir i ymweld â'r Pafiliwn Rhyngwladol.

A HOFFECH CHI FWYNHAU SIOE FRENHINOL CYMRU MEWN STEIL?

P'un ai a fyddwch chi'n croesawu cleientiaid, yn dathlu achlysur arbennig gyda ffrindiau a theulu neu'n dymuno treulio diwrnod mewn steil yn y sioe, mae'r Lolfa 1904 newydd yn ddelfrydol i chi.

PRYNWCH EICH TOCYNNAU NAWR

Peidiwch ag oedi! Osgowch y ciwiau wrth y giât a manteisiwch ar brisiau tocynnau a brynir ymlaen llaw, trwy brynu eich tocyn ar-lein nawr.