Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mi fydd atodlenni 2020 ar gael yn fuan…

Gallwch ddod o hyd i’r holl amserlenni ar gyfer ein Gŵyl Tyddynnod a Chefn Gwlad yma unwaith y byddant ar gael.

Da Byw

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cysylltwch â’n hadran da byw:
Rhif ffôn: 01982 554 403 / 554 404 / 554 413
E-bost: livestock@rwas.co.uk

Ffliw Ceffylau

 

Gwartheg
Defaid
Moch
Ceffylau

 

Cystadleuaeth Tywyswyr Ifanc:

  • Gwartheg
  • Defaid

Cystadlaethau Hamperi Cig

Amserlenni ar gael yn fuan …

Dofednod wedi’u trin

Amserlenni ar gael yn fuan …

Crefftau cartref

Blaen Ddosbarthiadau o Crefftau Cartref Atodlen

Sioe Dofednod

Amserlenni ar gael yn fuan …

Celf Blodau a Garddwriaeth

Amserlenni ar gael yn fuan …

Edrychwch ar yr holl ganlyniadau o’r Ffair Aeaf 2019.

ANGEN UNRHYW GYMORTH Â'CH CYNIGION? CYSYLLTWCH...
Ffôn
01982 553683