Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Gallwch ddod o hyd i’r holl amserlenni ar gyfer ey Ffair Aeaf yma unwaith y byddant ar gael.

Da Byw

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cystadlaethau Hamperi Cig

Amserlenni ar gael yn fuan …

Dofednod wedi’u trin

Amserlenni ar gael yn fuan …

Sioe Dofednod

Amserlenni ar gael yn fuan …

Celf Blodau a Garddwriaeth

Amserlenni ar gael yn fuan …

Sut i’w ddefnyddio’r system newydd ar gyfer ceisiadau.

Edrychwch ar yr holl ganlyniadau o’r Ffair Aeaf isod.