Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Fe hoffem ni ddiolch o waelod calon i’r noddwyr a’r cefnogwyr canlynol:

 

A W Jenkinson Forest Products

AgriWebb

Allflex UK Group Ltd

Alwen Valley Shoot

Animax Ltd

Ayling, Mrs Dilys

Bibby Agriculture Ltd

Boom Cymru

Bufton, Miss Glenys

Burns, Mrs Dorothy

Cambrian Training Company

Can-Am

Cefn Gorwydd Farm Cottages & Livery, Gowerton, Swansea  

Charlies Groundcare

Charlies Stores Ltd

Cheale Meats Ltd

Crystalyx

Culinary Association of Wales

Dalton’s ATVs Ltd

Dunbia 

Edwards Holidays, Llantrisant

Evans Bros. Auctioneers, Llanybydder

Farmers Guardian

Farmers’ Union of Wales

Farmplus Constructions Ltd

Festive Floristry – Christmas Tree Farm

ForFarmers

Frank Sutton Ltd

Gray’s of Shenstone Ltd

Geraint Jones 4×4 Ltd

Gwaredu BVD

Harris, Cllr. Rosemarie

Hayley Hanson Luxury

H J Lea Oakes Ltd

HSBC UK Bank plc

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales 

JCP Solicitors

JG Animal Health

Langford’s – The Welsh Sausage Company

Llandre Sawn Wood Ltd

Llanfaes Dairy Ice Cream

Llewellyn Humphreys

McCartneys

Menter Moch Cymru

Mole Valley Farmers Ltd

Morgan, Mr Donald – Blodau’r Bedol Florist, Llanrhystud

NFU Mutual Insurance Society Ltd

No. 21 Flowers, Aberystwyth

NSA Cymru / Wales

NFU Mutual Insurance Society Ltd

No. 21 Flowers, Aberystwyth

NSA Cymru / Wales

Phillips DL, BSc ARAgS, Mrs Janet

Preserved Timber Products Ltd

Principality Building Society

Radnor Hills Mineral Water Co Ltd

Randall Parker Foods 

Shearwell Data Ltd

SJH Machinery Sales Ltd

Smith, Mrs Pat

South Caernarfon Creameries Ltd Wales

Stephens, Cllr. Mair, Wales WI Chair

Streamline Leisure Ltd

Ted Hopkins Ltd

Telesgôp

Thomas, Mrs Carol

Thomas, Mrs Elizabeth

Tithebarn Ltd

Tom Hughes Butchers

Wales Culinary Team

Welsh Government / Llywodraeth Cymru

Western Power Distribution

DEWCH YN NODDWR

Gellir llunio pecynnau nawdd a chyfleoedd yn benodol i weddu i'ch gofynion a'ch cyllideb. P'un ai a oes gennych chi ddiddordeb mewn hysbysebu mewn catalog, noddi dosbarth dangos da byw neu ddod yn brif noddwr un o'r digwyddiadau, mae cyfle ar gael i chi.