Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd masnachol i gwmnïau sy’n cynnig nwyddau fel cynnyrch amaethyddol, iechyd a harddwch, cyflenwadau anifeiliaid anwes, pob math o nwyddau cartref a llawer mwy.

Mae ceisiadau ar gyfer Ffair Aeaf 2022 yn agor ddechrau mis Medi. Os hoffech arddangos, cwblhewch a dychwelwch ffurflenni cais Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2022 pan fyddant ar gael.

Cofiwch lenwi’r ffurflenni cais ac asesiad risg, ac yn bwysicaf oll, cynhwyswch luniau o’ch stondin a manylion cyfeiriad eich gwefan fel y gallwn weld pa nwyddau rydych yn eu gwerthu.

Bydd arddangoswyr sydd wedi mynychu Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2021 yn cael cyfle awtomatig i ail-archebu’r un lle ar gyfer 2022.

Bydd ceisiadau ar gyfer Ffair Aeaf 2022 yn agor ddechrau mis Medi.

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch:
Simon Gittoes
Swyddog Stondinau Masnach
Ffôn
01982 508095

ARDDANGOS YN Y NEUADD FWYD

Mae’r Neuadd Fwyd yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn arddangos bwyd a gaiff ei dyfu, ei ddatblygu, ei bacio neu ei gynhyrchu yng Nghymru.

Am gyfle i arddangos eich nwyddau yn yr un lle â’r nwyddau gorau yng Nghymru, lawrlwythwch ffurflen 2022 a’i dychwelyd.

Bydd ceisiadau yn agor yn fuan ar gyfer Ffair Aeaf 2022.

A hoffech chi wybod rhagor am y neuadd fwyd?
Laura Alexander
Ymgynghorydd Stondinau Masnach y Neuadd Fwyd
Ffôn
07773384569