Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Gweler y wybodaeth isod sut y gallwch chi gymryd rhan yn ein cystadlaethau ar gyfer Sioe Gymdeithasol Rithwir eleni.

Cystadlaethau i Blant

* Rhaid danfon pob cais i marketing@rwas.co.uk erbyn 12yp ar y 18fed o Orffennaf 2021 *

* Nodwch, wrth gyflwyno’ch cofnod a’ch fideo, rydych chi’n rhoi caniatâd i ni gyhoeddi enw’ch plentyn a dangos ei fideo / llun ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a’r sioe rithiol os ydyn nhw wedi bod yn llwyddiannus. *

* Cyhoeddir enillwyr yn ystod wythnos y Sioe Rithiol Frenhinol Cymru: 19eg – 22ain o Orffennaf 2021 *

* Bydd yr enillwyr yn derbyn mynediad am ddim i’r Sioe Frenhinol nesaf iddyn nhw eu hunain ac 1 oedolyn *

Tywyswyr Ifanc

O Gwartheg i Geifr, Defaid i Dofednod, Moch i Merlod byddem wrth ein bodd yn gweld eich ceisiadau Tywyswyr Ifanc ar gyfer y Sioe Rithiol Frenhinol Cymru eleni!

 • Bydd y fideo rhwng 1–2 munud o hyd
 • Cofiwch recordio’r fideo mewn cyfeiriadedd tirwedd
 • Rhaid i’r fideo gynnwys; rydych chi’n dangos yr anifail o’ch dewis yn ei fformat arferol o arddangos yr anifail, eich enw, eich oedran a ffaith ddiddorol am yr anifail rydych chi’n ei ddangos.
 • Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sy’n 16 oed ac iau
 • Mae’r gystadleuaeth ar agor i chi ddangos i unrhyw anifail

 

Yr Anifail Ffrwythau neu Llysiau mwyaf Creadigol

Danfonwch lun atom o’ch creadigaeth orau ac anarferol.

 • Danfonwch lun o’ch anifail ffrwythau neu lysiau atom
 • Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sy’n 16 oed ac iau

 

Prosiect Gardd Gynaliadwy Uwch-Gylchu Gorau

Ydych chi wedi gwneud unrhyw ddarnau newydd ar gyfer eich gardd gan ddefnyddio eitemau ailgylchadwy, anfonwch eich lluniau o’r pethau newydd rydych chi wedi’u creu.

 • Danfonwch lun o’ch pethau newydd atom
 • Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sy’n 16 oed ac iau

 

3 bisgedi wedi’i addurno ar y thema ‘Gwenyn’

Ydych chi’n hoffi addurno pethau yn y gegin y gallwch chi bwyta? Beth am roi cynnig arni ac addurno 3 bisged gyda thema Cacwn.

 • Anfonwch lun atom o’ch bisgedi wedi’u haddurno
 • Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sy’n 16 oed ac iau

 

Gwaith Haearn wedi’i creu yn ystod y Cyfnod Clo

Byddem wrth ein bodd yn gweld eich creadigaethau yr ydych wedi’u gwneud gydag unrhyw beth sy’n gysylltiedig â ffariaeth neu waith haearn trwy’r cyfnod clo.

 • Anfonwch lun o’ch creadigaeth atom
 • Rhaid ei fod wedi’i wneud â llaw ac heb ei brynu fel eitem orffenedig
 • Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un o unrhyw oedran
 • Rhaid danfon ceisiadau at marketing@rwas.co.uk erbyn 12yp ar 18 Gorffennaf 2021
 • Trwy gyflwyno cofnod i ni rydych yn rhoi caniatâd i ni gyhoeddi eich enw a’ch delwedd ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a’r sioe rithiol os ydych wedi bod yn llwyddiannus.
 • Rhoddir mynediad am ddim i’r sioe Frenhinol Cymru nesaf i’r enillydd.