Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Yn niffyg Sioe Frenhinol Cymru, sydd wedi’i chanslo’n unol â’r cyfyngiadau sydd ohoni mae CAFC yn falch o gyhoeddi rhestr o ddosbarthiadau adrannau a fydd yn cael eu cynnal yn ystod y sioe geffylau sy’n dod yr Hydref hwn a gynhelir ar faes sioe Frenhinol Cymru dros y 3ydd penwythnos ym mis Medi.

Bydd yr Adrannau canlynol yn cael eu beirniadu dros y digwyddiad deuddydd a gynhelir ar y 18fed a’r 19eg o Fedi 2021;

 • Merlod Mynydd Cymreig – Adran A
 • Merlod Mynydd Cymreig – Adran A – Dan Gyfrwy
 • Merlod Cymreig – Adran B
 • Merlod Cymreig – Adran B – Dan Gyfrwy
 • Merlod Cymreig (Teip Cob) – Adran C
 • Merlod Cymreig (Teip Cob) – Adran C – Dan Gyfrwy
 • Cobiau Cymreig – Adran D
 • Cobiau Cymreig – Adran D – Dan Gyfrwy
 • Rhannol Bur Cymreig
 • Rhannol Bur Cymreig – Dan Gyfrwy
 • Adfeirch Cymreig
 • Ceffylau a Merlod Lliw
 • Merlod Shetland
 • Ceffylau Hela’n Magu
 • Ceffyl Chwaraeon
 • Ceffylau Hela’n Gweithio
 • Ailhyfforddi Ceffylau Rasio
 • Palominos
 • Cyfrwy Untu
 • Merlod Marchogaeth yn Magu
 • Merlod Hela Sioe yn Magu
 • Merlod Hela Sioe
 • Awenau Arwain a Marchogaeth Gyntaf
 • Merlod Marchogaeth Plant
 • Mynydd a Gweundir – A Farchogir
 • Mynydd a Gweundir – Awenau Arwain a Marchogaeth Gyntaf
 • Ceffylau Hela’n Marchogaeth
 • Cob, Ceffyl Cyfrwy a Cheffyl Marchogaeth
 • Ceffylau Tynnu Gwyddelig
 • Ceffylau Arab

Bydd angen i bob arddangoswr gadw at y rheoliad ffliw ceffylau er mwyn cael cystadlu. I’ch atgoffa ac i osgoi siom ar y diwrnod gwnewch yn siŵr fod eich ceffylau yn gyfredol o ran eu brechiadau ffliw ceffylau.

*Nodwch mae’r Rheolau Ffliw Ceffylau isod.*

Mae’r Gymdeithas yn gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru i ddylanwadu ar godi cyfyngiadau a gobeithir y bydd cyhoeddiadau yn y diwrnodau a’r wythnosau nesaf yn golygu y bydd modd rhedeg y digwyddiad hwn heb Gadw Pellter Cymdeithasol a niferoedd cyfyngedig.  Bydd CAFC yn sicrhau bod camau’n cael eu rhoi yn eu lle i sicrhau diogelwch pawb fydd yn dod.

Bydd atodlen lawn, beirniaid ayb. yn cael eu dosbarthu yn y man.

Rheolau Ffliw Ceffylau

Mae’r Gymdeithas yn disgwyl i’r holl geffylau fydd yn cystadlu fod â chofnod cyfredol o frechu rhag ffliw ceffylau. Rhaid iddynt fod wedi derbyn dau frechiad sylfaenol, sy’n cael eu rhoi dim llai na 21 diwrnod a dim mwy na 92 diwrnod oddi wrth ei gilydd.

Os oes digon o amser wedi mynd heibio rhaid i’r ceffyl sy’n cystadlu fod wedi derbyn brechiad atgyfnerthu hefyd, sy’n cael ei roi dim llai na 150 diwrnod a dim mwy na 215 diwrnod ar ôl ail elfen y brechiad sylfaenol, a brechiadau atgyfnerthu pellach o fewn ysbeidiau o ddim mwy na blwyddyn oddi wrth ei gilydd. Rhaid i ddim un o’r brechiadau fod wedi’i roi ar ddiwrnod y mynediad i faes y sioe nag ar unrhyw un o’r chwe diwrnod cyn y mynediad i faes y sioe.

Noder: Y gofynion lleiaf yw’r ddau frechiad sylfaenol, ynghyd â saith diwrnod cyn mynediad i faes y sioe. Rhaid i ebolion chwe mis oed neu hŷn gwrdd â’r gofyn lleiaf o ran brechu rhag ffliw ceffylau.